Årsstämma 2022

Aktieägarna i Nattaro Labs AB (publ), org. nr 556846-8465 (“Bolaget”), kallas till årsstämma tisdagen den 14 juni 2022.
Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

Kallelse till årsstämma i Nattaro Labs AB

Valberedningens förslag inför årsstämma

Fullmaktsformulär

Poströstningsformulär

På investerarträffen Micro Cap Invest har du möjlighet att ställa frågor till vår VD Carl-Johan Gustafson. Läs mer och anmäl dig via länkarna nedan.

Läs mer om Micro Cap Invest och boka din kostnadsfria biljett här.

Artikel om Micro Cap Invest