PARTNERSKAP ÖVER BRANSCHERNA

Nattaro Labs affärsmodell är baserad på en partnerstrategi. Genom aktiva partnerskap med skadedjursbekämpningsföretag, fastighetsägare, bostadsföreningar, boendeanläggningar och hotellbranschen kan vi nå dem som riskerar att drabbas av vägglusangrepp. Som internationell expert på vägglöss samarbetar vi med globala aktörer inom skadedjursbekämpningsbranschen med försäljning i Europa, USA och Asien.

Nattaro Labs fungerar som en exklusiv försäljningspartner för den nordiska marknaden för skadedjursbekämpning. Med vårt unika proaktiva erbjudande kan vi skapa leverantörs- och licensavtal med partners som vill använda Nattaro Labs patenterade bete i sina egna fällor för vägglöss.