PRODUKTER MED BEVISAD EFFEKT

Nattaro Labs har ett patent och en produktserie som är unik på dagens marknad. Vår forskning och utveckling är innovativ och baserad på vägglusbiologi och kemisk ekologi. Våra produkter med bevisad effekt har utvärderats både i laboratorium och fält. Vi har produkter som hjälper dig genom varje steg av att hantera vägglöss från upptäckt till kontroll och framför allt förebyggande.