Nattaro Labs

Experter på förebyggande lösningar för vägglöss

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Om det finns en människa finns det risk för vägglöss. Så enkelt är det. Vi tar itu med vägglöss, oavsett var de är. Vi är vana vid att arbeta inom en rad olika problemområden med lösningar för förebyggande, upptäckt och kontroll.

VÅRA LÖSNINGAR

KUNSKAPSCENTER

CASE


Förhindra vägglöss så att alla familjer kan ha ett rum

Ronald McDonald House i Lund tar emot familjer från hela Sverige, Norge och Island under den tid som deras barn får specialistvård på Lunds Universitetssjukhus. Alla 27 rum på hemmet hemifrån bokas kontinuerligt och det är viktigt att de alla fungerar, så ingen familj behöver avvisas.

BLOGG


Vägglöss på Stockholm Tunnelbana

Anticimex utförde i veckan en vägglusinspektion för första gången åt Stockholms Länstrafik. Enligt artiklar i bl.a. Aftonbladet lokaliserades det angripna området och sanering utfördes. Vägglössen har troligtvis följt med resenärer som har vägglöss hemma. Detta medför en risk att vägglössen spridit sig genom att de har krupit på andra personer på tunnelbanan. Vägglöss sprids via […]

NYHETER


Nattaro Labs AB publicerar bokslutskommuniké för 2023

Bioteknikföretaget Nattaro Labs AB publicerar härmed bokslutskommunikén för 2023.

HITTA EN ÅTERFÖRSÄLJARE