VÄGGLÖSS
– ETT VÄXANDE PROBLEM INOM HOTELLNÄRINGEN

Ladda ner vår guide med 7 steg för att förebygga vägglöss på hotell

Under det senaste decenniet har antalet vägglusangrepp exploderat inom besöksnäringen på grund av att vi reser mer och längre bort. Bristen på kunskap och rutiner om hur man agerar vid angrepp är bidragande faktorer till det växande problemet. Dessutom utvecklar vägglöss själva, resistens mot insekticider, vilket gör det svårare att eliminera dem. Eftersom vägglöss ofta sprids av människor från en sovplats till en annan påverkas besöksnäringen kraftigt. Det är därför vi samarbetar med hotell, kryssningsfartyg, studentboenden, ålderdomshem, vandrarhem, semesterboenden, Airbnb-boenden och sjukhus. De kämpar alla med samma problem, och vi kan erbjuda flera lösningar.

 

Vägglöss kan spridas genom felaktiga städrutiner

I 9 av 10 fall hittas vägglöss runt sängen eftersom de vill vara nära sin värd. Därför kan använda sängkläder bära vägglöss som riskerar att spridas vid hotellstädning. Ägg, nymfer och vuxna vägglöss kan också bäras med i borstar på dammsugarmunstycken, från ett rum till ett annat, från en våning till en annan. Dammsugare som används på olika våningar och tvättpåsar fyllda med smutskläder, som ligger på golvet i hotellkorridorer, är alla varningssignaler. Vägglöss kan också sprida sig till närliggande rum på egen hand.

 

Kostnaden för ett vägglusangrepp

Att behandla ett hotellrum mot vägglöss kan bli kostsamt. Inte bara med tanke på den faktiska kostnaden för skadedjursbekämpning, utan även den förlorade intäkten när en gäst flyttas till ett annat rum och rummet stängs av under behandlingstiden. Ofta måste även intilliggande hotellrum på sidorna, ovanför och under, stängas av och behandlas.

Enligt en studie beställd av USA:s hälso- och sjukvårdsdepartement (NIH) kostar ett vägglusangrepp strax över 6 000 USD. Denna summa inkluderar kostnader för behandling, möbelbyten och förlorade intäkter för rummet. Utöver dessa kostnader löper hotell också risken att deras hotellgäster ger dem negativa recensioner på exempelvis TripAdvisor. Studien uppskattar att intäkterna per hotellrum minskar med 38 USD för varje publicerad negativ recension. Av alla hotell som undersöktes var så många som hälften tvungna att betala skadestånd till drabbade hotellgäster, till en genomsnittlig kostnad av 20 000 USD.
( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6462087/)

 

Förebygg angrepp med vägglustejp och detektionsfällor

Att implementera speciella städrutiner och ha rutiner på plats för hur man agerar vid upptäckt av vägglöss kan hjälpa till att tackla problemet innan det blir ett epidemisk angrepp. Nattaro Safe™ vägglustejp placerad på hotellsängar, bakom sänggavlar och längs vägglister är en förebyggande åtgärd som också fungerar som en pågående, långvarig vägglusbehandling.

Det kan ibland vara svårt att se om man har att göra med vägglöss. Resterna och avföringen från vägglöss kan lätt förväxlas med smuts. Är betten på huden verkligen från vägglöss eller något annat? Då är en detektionsfälla till hjälp. Städpersonalen kan vara förberedd med Nattaro Scout™ detektionsfällor. Dessa är lätta att placera i ett hotellrum där man misstänker att det kan finnas vägglöss, eller innan någon flyttar in i ett studentboende eller ett ålderdomshem. Fällan visar snabbt om det finns ett problem med vägglöss eller inte.

 

Utbildning och konsulttjänster

Om du vill att din personal ska lära sig mer om vägglöss och hur man förebygger dem, erbjuder vi en utbildning lämplig för alla som stöter på vägglusproblem i sitt dagliga arbete. Utbildningen kan anpassas och inkluderar vägglusens biologi och kemiska ekologi. Vi erbjuder alla våra deltagare en heldagsutbildning på Medicon Village i Lund där vi varvar teori med praktik och studiebesök i vårt väggluslab. Anställda på Nattaro Labs kan också anlitas på konsultbasis om din organisation behöver ta fram en skadedjursbekämpningsrutin, genomföra en riskbedömning eller en handlingsplan för hanteringen av en vägglusangrepp.

Prenumerera på en säker och effektiv lösning

Värme- och kylbehandlingar är båda effektiva metoder för att bli av med ett pågående angrepp men de agerar i stunden och erbjuder inget skydd mot framtida angrepp. För skydd 24/7 som varar i upp till 2 år erbjuder vi Nattaro Safe™ vägglustejp som är både enkel och kostnadseffektiv i det långa loppet. Den stör livscykeln för vägglöss, dödar dem inom kort tid, och minimerar behov av ytterligare vägglusbekämpning när tejpen väl är installerad.

För en vanlig enkelsäng behöver du ungefär 6 meter av vägglustejp. Det ger en kostnad på ungefär 0,05 USD/säng/dag i 2 år. Kostnaden för att installera Nattaro Safe™ vägglustejp på dina hotellsängar kan vägas mot kostnaden för en eventuell akutbehandling som inte erbjuder någon förebyggande effekt, nattskiftspersonal på jour, rättsliga tvister och dåliga recensioner på TripAdvisor.

Vi har gjort det enkelt för dig att ta steget och installera Nattaro Safe™ vägglustejp i dina hotellrum för långsiktigt skydd. Vi tillhandahåller olika köpmodeller beroende på dina behov, antingen som direktköp eller genom en prenumeration. Genom att erbjuda en 2-årsprenumeration delas kostnaden för hela ditt behov av Nattaro Safe™ vägglustejp upp i en månadsavgift. Detta är bättre för likviditeten och ger dina rum skydd och löpande behandling dygnet runt. Både du och dina gäster kan gå och lägga er med gott samvete.

Kontakta oss så berättar vi mer