VÄGGLÖSS
– ETT VÄXANDE PROBLEM DU KAN TA MED DIG HEM

Med ökat globalt resande och det breda utbudet av boendealternativ som finns idag har vägglöss fler möjligheter att åka med i ditt bagage. Allt som förs in i ditt hem kan utgöra en risk. Förutom bagage kan begagnade möbler och böcker, använda madrasser och sängkläder vara bärare.

Även tomma och till synes rena hem kan ha vägglöss i sig, eftersom vuxna vägglöss kan överleva upp till ett år utan att äta. De kan också röra sig från lägenhet till lägenhet.

Lätt att sprida, svårt att bli av med

Eftersom vägglöss kan gömma sig på många olika platser i ett hem kan de vara svåra att utrota. Det faktum att de förökar sig snabbt kan göra det svårt att bli av med dem. Vägglöss är ett undflyende skadedjur som inte kan kontrolleras med egna åtgärder. Det bästa är att anlita en skadedjursbekämpare så snart som möjligt efter att man upptäcker vägglöss.


Dyrt att behandla

Att ta in ett skadedjursföretag i ditt hem kan vara en kostsam affär beroende på storleken på angreppet och antalet rum som påverkas. Ibland kan teknikern undersöka, diagnostisera och behandla problemet allt i ett besök. Detta är inte alltid möjligt, och du kan behöva upprepa behandlingarna. Typen av behandling kommer också att ha olika prisnivåer, till exempel kemisk eller värmebehandling. Enligt HomeAdvisor kan en studio eller en 1-rums lägenhet i genomsnitt kosta mellan 300 – 900 USD per besök, medan uppvärmning av en 3-4-rums fastighet kan uppgå till 800 – 2 500 USD, och för stora hem med allvarliga fall kan det kosta 4 000 USD eller mer (https://www.homeadvisor.com/cost/environmental-safety/bed-bug-treatment/).

Hur du skyddar ditt hem

Alla kan drabbas av vägglöss, men det finns några åtgärder du kan vidta för att minska din risk. När du är ute och reser, inspektera hotellrummet innan du tar in ditt bagage. Titta speciellt runt sängen och sänggaveln, bakom tavlor och möbler. Placera inte din resväska på sängen eller under den för att förhindra att vägglöss åker med dig hem. Du kan placera en Nattaro Scout™ detektionsfälla i rummet när du är ute och reser och när du kommer hem för att säkerställa att du är fri från vägglöss.

När du köper begagnade möbler, kontrollera dem för eventuella tecken på vägglöss eller deras avföring och köp aldrig begagnade madrasser. I sådana situationer, skydda madrassen med ett madrassskydd mot vägglöss.