DIN PARTNER I FÖREBYGGANDE LÖSNINGAR MOT VÄGGLÖSS

Genom vår evidensbaserade forskning och produktutveckling har Nattaro Labs blivit en internationell expert på vägglöss och arbetar i nära samarbete med skadedjursföretag. När det gäller att fastställa ett vägglusangrepp kan skadedjursföretag komplettera konventionella, kostsamma och tidskrävande visuella inspektioner eller hundsökningar med våra produkter. Vår Nattaro Scout ® detektionsfälla kan erbjuda kontinuerlig övervakning som ingen annan metod, och Nattaro Safe™ vägglustejp ger en hållbar, säker och långvarig vägglusbehandling.

 

Utöka din verksamhet

Det finns besparingar att göra för skadedjursföretag som är redo att införa våra produkter som ett komplement till befintliga metoder genom att skicka ut Nattaro Scout™ detektionsfällor till kunder som misstänker att de har problem med vägglöss. Statistik från The National Pest Management Association visar att 84% av skadedjursbekämpningsproffs initialt kontaktades om en annan typ av skadedjur innan de identifierade dem som vägglöss. De flesta av dessa kontakter (71%) gällde loppor, följt av kackerlackor (28%) (https://pestworldmag.npmapestworld.org/2018/05/31/ppma-survey-highlights-bed-bug-prevalence-nationwide/).

Att använda en Nattaro Scout™ detektionsfälla ger ett mycket tydligt svar på om det finns problem med vägglöss eller inte. Fällan Nattaro Scout™ är tillverkad av nedbrytbart plastmaterial och kan återanvändas om och om igen, vilket gör den hållbar. Betet varar i fyra veckor. Kostnaden för att skicka ut en Nattaro Scout™ detektionsfälla motsvarar en bråkdel av kostnaden för att få en person att komma ut för en inspektion. Detta sparar skadedjursbekämpningsföretaget pengar och tid.

Kundorienterade lösningar för vägglöss

Traditionell vägglusbekämpning tar tid och är kostsam, både för skadedjursföretaget och de drabbade individerna. Den mentala utmaningen för en person som befinner sig i samma rum som vägglöss kan vara mycket påfrestande. Samtidigt kräver allt fler kunder alternativ till de kemiska metoder som används av skadedjursbekämpningsföretag. Därför är andra metoder, som värme, kiseldioxid och frysning, mer efterfrågade, i kombination med en madrasskydd och Nattaro Scout™ detektionsfälla. Våra patenterade lösningar är fria från kemiska bekämpningsmedel och är säkra att använda i din säng. Nattaro Safe vägglustejp innehåller en naturlig aktiv ingrediens mot vilken inga fall av resistens har dokumenterats hittills.