UTAN LIKE: FORSKNING OCH UTVECKLING AVSEENDE VÄGGLÖSS

Vår position som internationell expert på vägglöss grundar sig på långvarig forskning från Lunds universitet, utförd av Dr. Camilla Ryne, en av våra grundare, tillsammans med Dr. Jette Knudsen som arbetar på Nattaro Labs. Vi har byggt upp vårt eget laboratorium för vägglöss och testanläggning och har skaffat oss över 10 års specialistkunskap om vägglöss. Vår forskning och utveckling fokuserar på vägglössens biologi och kemiska ekologi. Denna kunskap, tillsammans med innovation, har lett oss att utveckla en solid portfölj av patent och produkter som är oöverträffad av konkurrenterna. Effekten av våra produkter och lösningar har bevisats både i laboratorium och fält.