Bed Bugs

VÄGGLÖSS – ETT VÄXANDE PROBLEM VÄRLDEN ÖVER

Problemet med vägglöss ökar i världen av flera skäl. En viktig faktor antas vara vägglössens anpassningsförmåga att överleva nära oss och utveckla resistens mot olika typer av insekticider.
Andra orsaker inkluderar ökat resande, globalisering, brist på rutiner, sen upptäckt och bristfällig behandling. Eftersom allt fler privata hushåll och hotell har problem med vägglöss ökar risken för att problemet sprids i våra offentliga utrymmen, såsom äldreboenden, sjukhus och transporter.


Cimex Lectularius, hane och hona

Historien om vägglöss

Vägglöss är skadedjur som livnär sig på mänskligt blod och kommer fram på natten för att äta. Enligt aktuell forskning kan de inte orsaka sjukdomar genom sina bett, men att ha ett vägglusangrepp kan vara kostsam på många olika sätt, för att inte tala om den mentala påfrestningen för de drabbade.
Vägglöss sprids främst via våra ägodelar. De är bra på att lifta och kan i praktiken resa med oss överallt. Vägglöss plockas upp på hotell, men att ta in begagnade möbler i ditt hem kan också vara en risk. Efter det att ett angrepp har etablerats och när vägglössen förökar sig ökar också risken för att de sprids till angränsande rum eller lägenheter.

Vi rekommenderar alltid att den som drabbas av vägglöss anlitar ett professionellt skadedjursföretag så snart det finns tecken på en angrepp. Klicka här för att se alla våra återförsäljare som är experter i ditt område. Ju snabbare vi kan upptäcka, eller ännu bättre, förebygga, ett angrepp, desto snabbare kan en behandling genomföras och mindre risk för att lössen sprids.

FAQ about bed bugs