DETEKTIONSFÄLLA
– UPPTÄCK VÄGGLÖSS TIDIGT OCH kontinuerligt

Det är viktigt att upptäcka vägglöss tidigt för att minska behandlingskostnaderna och lidandet för de drabbade. Vägglusangrepp som varar under en längre period ökar risken för spridning till vänner, grannar, allmänna platser och transportmedel. Baserat på år av forskning har vi utvecklat detektionsfällan Nattaro Scout™ som lockar till sig vägglöss med ett unikt bete precis när ett angrepp har börjat och därmed är svår att upptäcka.

Hur Nattaro Scout® fångar vägglöss

Nattaro Scout™ består av en mekanisk fälla med ett utbytbart bete. Detta bete är tillverkat av en unik blandning av vägglusferomoner som simulerar doften av en vägglusgömma/aggregation (vägglusbo). Doften kommer att locka alla stadier av levande vägglöss som kan finnas i rummet, dvs. honor, hanar och olika stadier av nymfer. Vägglössen kan klättra in i fällan, men inte ut. När de väl är inne är de fångade.

En överlägsen fälla för vägglöss

I jämförande tester var resultaten för Nattaro Scout™ detektionsfälla överlägsna jämfört med fällorna från befintliga konkurrenter. Framgången ligger i vårt patenterade bete som vi har utvecklat genom år av forskning och tester, både vad gäller doft, placering och med olika bärare av feromoner. Den har testats i fält med utmärkta resultat tillsammans med ledande svenska skadedjursföretag.

How to use Nattaro Scout®

As Nattaro Scout™ is completely non-toxic, it can be placed in the bed or sofa. The lure lasts 4 weeks, so if continuous monitoring is needed for a longer period, the lure must be replaced. This can be in the case of a hotel room. The device and trap holder itself is made of biodegradable, environmentally friendly and reusable material. 

Nattaro Scout® can be used to:

Confirm a suspected bed bug infestation.

Verify and ensure that a treatment has been successful and that the room is 100% bed bug-free.

Create continuous monitoring where there is a risk of recurrent bed bug infestations, for example in hotel rooms.

 

Hitta en återförsäljare