FÖRDELAR MED FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Till skillnad från traditionella metoder och bekämpningsmedel som används vid ett konstaterat vägglusangrepp, kan Nattaro Labs produkter användas före, under och efter ett angrepp. Genom att ha våra produkter på plats erbjuder de långsiktig kontinuerlig förebyggande behandling som hindrar en eventuell spridning och förhindrar ett angrepp. Detta sparar kostnader för behandling och skapar trygghet för både boende och fastighetsförvaltare. Våra produkter kan också användas som ett komplement till konventionella behandlingsmetoder och vid uppföljning efter sanering.

 

VÅRA PRODUKTER