VÄGGLUSTEJP
– SKYDD KOMBINERAT MED BEHANDLING

Den patenterade vägglustejpen Nattaro Safe™ erbjuder både skydd och långvarig behandling av vägglöss. Tejpen kan installeras på en sängstomme eller insidan av lister för att döda alla vägglöss som kommer i kontakt med den. Till skillnad från hur de flesta befintliga skadedjursbekämpningsprodukter fungerar, är detta en proaktiv åtgärd för alla som vill skydda sig mot vägglöss, som privata hushåll, fastighets- och hotellchefer samt skadedjursföretag.

Hur Nattaro Safe™ dödar vägglöss

Nattaro Safe™ kommer på en pappersrulle som är konstruerad med en klisterbaksida och en insida täckt med den aktiva substansen kiseldioxid (DE). Kiseldioxid är en naturlig förening som absorberar och förstör det skyddande vaxskiktet hos vägglöss, vilket resulterar i att skadedjuret torkar ut och dör. DE är en naturlig produkt tillverkad av fossila kiselalger och är inte skadligt för människor eller husdjur om det vidrörs. Genom utformningen av vår vägglustejp skapar Nattaro Safe™ en miljö som är lockande för vägglöss, en mörk och trång papperskanal med attraktiva skrymslen att gömma sig i. Insidan innehåller ett tunt lager av kiseldioxid som dödar vägglusen.

En högeffektiv, naturlig substans

Vi har genomfört experiment för att undersöka hur lång tid det tar innan en vägglus dör när de kommer i kontakt med DE i Nattaro Safe™. Våra livscykeltester visade att Nattaro Safe effektivt förhindrade angrepp. Inom två veckor utrotades de konstgjorda angreppen, var och en utgjordes av 10 honor och 10 hanar. Vi drar slutsatsen att Nattaro Safe effektivt förhindrar uppbyggnaden av nya populationer tack vare att det stör vägglössens livscykel genom att effektivt döda både nymfer och vuxna. Genom forskning har vi kommit fram till precis rätt mängd DE att använda för att döda vägglöss, eftersom för tjockt lager i stället kan skrämma bort dem. Den stora fördelen med DE är att det idag inte finns någon dokumenterad resistens mot medlet hos vägglöss, till skillnad från kemiska bekämpningsmedel.

Långvarigt skydd mot vägglöss

Nattaro Safe™ kan lämnas på plats i 24 månader, och längre, innan det behöver bytas ut. Defekta eller förlorade bitar kan kontinuerligt bytas ut. Så länge dammet inuti tejpen är rent och torrt fortsätter det att ha en uttorkande effekt. Eftersom produkten vanligtvis placeras i sängen kan det uppstå slitage och vi rekommenderar att kontrollera det och eventuellt byta ut det kontinuerligt. Nattaro Safe™ är lätt att applicera och finns i förpackningar om 12 meter eller 30 meter som kan klippas till önskad längd innan de placeras på sängar, bakom sänggavlar och andra möbler.

Nattaro Safe™ är en patenterad produkt som är utvecklad och tillverkad i Sverige.

 

Nattaro Safeär:

Proaktiv/konstant

Effektiv

Ofarlig

Långvarig

Enkel att installera

Diskret och luktfri

Miljövänlig

Hitta en återförsäljare