VÄGGLÖSS
– ETT VÄXANDE PROBLEM INOM BOSTÄDER

Det ligger i  alla fastighetsförvaltares intresse att se till att deras fastigheter är fria från vägglöss. Beroende på land och försäkringspolicy kan kostnaden för ett vägglusproblem falla på fastighetsförvaltaren eller den enskilde hyresgästen. I fastigheter med hög omsättning av hyresgäster, som t ex studentboenden är installation av väggluslister ett sätt att vara proaktiv och ta ansvar.

Var vägglöss gömmer sig och sprider sig

I 90% av fallen börjar ett vägglusangrepp i och runt en säng, men det kan också inträffa där du spenderar mycket tid som i en soffa eller rullstol. Om vägglöss etablerar sig behöver du ta hjälp av ett professionellt skadedjursföretag för att utrota dem, eftersom detta inte är något du kan rengöra bort. En kritisk punkt är golvlister där man ofta hittar dem. En snabb behandling mot vägglöss är viktig så att vägglössen inte sprids mellan rum eller lägenheter.

Kostnad för behandling

Det kan vara mycket dyrt att behandla angripen egendom. Att inte ta itu med problemet kan dock göra det dyrare för dig senare. När vägglöss börjar sprida sig mellan lägenheter kan de vara svåra att bli av med och kostnaderna för behandling öka. För att inte tala om kostnaden för ditt rykte som fastighetsförvaltare eller privat hyresvärd när du drabbas av ett angrepp. Därför kan kunskap om hur man arbetar förebyggande vara en värd investering. Enligt HomeAdvisor kan en studio- eller 1-rumslägenhet i genomsnitt kosta mellan 300 – 900 USD per besök, medan en värmeterapi för en 3-4-rumslägenhet kan kosta mellan 800 – 2 500 USD, och för stora hem med allvarliga fall kan det kosta 4 000 USD eller mer. (https://www.homeadvisor.com/cost/environmental-safety/bed-bug-treatment).

Åtgärder för att förebygga angrepp av vägglöss

Det är viktigt att utbilda sina boende om vägglöss. Uppmuntra dem att rapportera eventuella misstänkta vägglusangrepp. Var hänsynsfull mot alla som rapporterar ett problem med vägglöss. Om boende är rädda för att bli ansvariga för ett angrepp kan de försöka behandla lägenheten själva och göra det värre. Detta kan leda till att vägglössen sprids och blir svårare och dyrare att behandla. Eftersom fastighetsägare inte kan ta ansvar för varje individ som hyr deras egendom, kan installation av luslister vara en av de få förebyggande åtgärder du kan vidta.

Säkra och effektiva lösningar

Installation av luslister med Nattaro Safe™ i en hyrd egendom är en proaktiv åtgärd som varar länge och kan göra det svårare för vägglössen att sprida sig till omgivande lägenheter samt minska eventuella behandlingskostnader. Som fastighetsförvaltare är det också möjligt att placera Nattaro Safe™ vägglustejp bakom befintliga vägglister, som skydd om din egendom är utsatt för återkommande vägglusangrepp.

I händelse av ett etablerat angrepp och behandling med tex värmeterapi kan en tekniker från ett skadedjursbolag fokusera på boendets säng och placera ett madrasskydd och Nattaro Safe™ vägglustejp runt den. Som en kvalitetskontroll och säkerhetsåtgärd kan Nattaro Scout™ detektionsfällor placeras i rummet, och även i omgivande lägenheter, för att säkerställa att alla vägglöss har avlägsnats.