Board of Directors

DANIEL RÖME
Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1976
Utbildning och relevant erfarenhet: Filosofie doktor i organisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola. Lång erfarenhet av ledande roller inom affärsutveckling, innovation och produktion från bl. a Perstorp AB och Nexam Chemical. Medgrundare av Nexam Chemical AB (publ).
Aktieinnehav i Bolaget: 218 850 aktier via bolag och privat.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.

ANDERS NILSSON
Styrelseledamot sedan 2012.

Född: 1968
Utbildning och relevant erfarenhet: Filosofie doktor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet, med gedigna kunskaper i bl. a beteendeekologi, försöksdesign och statistik. Professor vid Lunds universitet samt tidigare även Professor vid Karlstads Universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: 322 790 aktier via bolag.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.

EVA BRUNDIN
Styrelseledamot sedan 2014.

Född: 1961
Utbildning och relevant erfarenhet: Civilekonom från Lunds universitet. Erfarenhet av att starta bolag, bland andra Academic Search, samt från ledande roller inom rekrytering, turism- och resebranschen såsom Liseberg Management och EF Education. Sedan många år företagsledare i egna
bolagen Spripac och Tergent, som erbjuder produkter inom lantbruk och grönytor, bl a för bekämpning av skadeinsekter.
Aktieinnehav i Bolaget: 202 200 aktier via bolag.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.

PER WERNERSON
Styrelseledamot sedan 2021.

Född: 1963
Utbildning och relevant erfarenhet: 20 års erfarenhet av försäljning och ledande befattningar hos Anticimex. Regionchef Öst och medlem i den svenska ledningsgruppen för Anticimex AB. Konsult och företagsutvecklare hos VD-stödet i Sverige AB med fokus på försäljning och tillväxt.
Aktieinnehav i Bolaget: 22 050 aktier privat.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.