Board of Directors

DANIEL RÖME
Styrelseordförande sedan 2019.

Född: 1976
Utbildning och relevant erfarenhet: Filosofie doktor i organisk kemi vid Lunds Tekniska Högskola. Lång erfarenhet av ledande roller inom affärsutveckling, innovation och produktion från bl. a Perstorp AB och Nexam Chemical. Medgrundare av Nexam Chemical AB (publ).
Aktieinnehav i Bolaget: 261 707 aktier via bolag och privat.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.

ANNA HANSEN
Titel

Född:
Utbildning och relevant erfarenhet:
Aktieinnehav i Bolaget:
Optionsinnehav:

JACOB LAURIN
Titel

Född:
Utbildning och relevant erfarenhet:  
Aktieinnehav i Bolaget:
Optionsinnehav:

STEFAN HANSSON
Styrelseledamot sedan 2023.

Född: 1971
Utbildning och relevant erfarenhet: Civilekonom från Lunds universitet med bred erfarenhet. Tidigare auktoriserad revisor hos PwC samt många år i ledande befattningar på E.ON. Flera års erfarenhet som CFO på First North Nasdaq hos BIMobject och Avensia.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.

CARL-JOHAN GUSTAFSON
CEO

Född:
Utbildning och relevant erfarenhet:  
Aktieinnehav i Bolaget:
Optionsinnehav:

ANDERS NILSSON
Suppleant

Född: 1968
Utbildning och relevant erfarenhet: Filosofie doktor i zoologisk ekologi vid Lunds universitet, med gedigna kunskaper i bl. a beteendeekologi, försöksdesign och statistik. Professor vid Lunds universitet samt tidigare även Professor vid Karlstads Universitet.
Aktieinnehav i Bolaget: 327 358 aktier via bolag.
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagets styrelse och större aktieägare.