Ownership

Name Capital % Votes % Date
ALMI 11,97 11,97 2023-03-31
Arctic Seals AB 7,38 7,38 2023-03-31
Polynom Investment AB (Publ) 6,89 6,89 2023-03-31
Carl-Magnus Hansson 5,88 5,88 2022-03-31
Anders Nilsson 4,01 4,01 2023-03-31
Carl-Johan Gustafson 3,64 3,64 2023-03-31
I Love Lund AB (publ) 3,41 3,41 2023-03-31
Daniel Röme 3,20 3,20 2023-03-31
Christine Dahlman Jacobsen 2,97 2,97 2023-03-31
Magnus Bäckmark 2,95 2,95 2023-03-31
** Holdings av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.