Tips för dig som hyr ut din bostad

Vägglöss har blivit en särskild oro för många hyresvärdar. Att hyra ut sin bostad är inget nytt, det har människor gjort i åratal, men med dagens nya teknik har det blivit mycket enklare att hyra ut sin bostad. Detta har dock medfört att många som hyrt ut sina bostäder har drabbats av vägglusangrepp. Att hyra ut sin bostad kan vara både lönsamt och givande, men det medför också ansvar och risker. Här delar vi tips om hur du kan förebygga vägglusangrepp och vad du ska göra om du misstänker att ditt hem blivit angripet.

 

Förebyggande åtgärder mot vägglöss vid uthyrning av bostad

Det innebär ett stort ansvar att hålla hemmet i gott skick när man ska hyra ut sin bostad.  En stor oro för många hyresvärdar är risken för vägglöss, som snabbt kan sprida sig och bli svåra att utrota. Det finns dock flera förebyggande åtgärder som kan minska risken för angrepp.

För det första, inspektera bostaden noggrant när en hyresgäst flyttar ut och innan en ny flyttar in. Kontrollera sängar, möbler och andra potentiella gömställen för vägglöss för att tidigt upptäcka problem. Du kan även placera ut vägglusfällor som gör att du enkelt kan se om du drabbats.

 

Trygga ditt hem med vägglusskydd:

Nattaro Safe ™ är ett patenterat skydd som innehåller kiselgur, ett ämne som torkar ut och dödar vägglöss. Kiselgur är ofarligt för människor och husdjur och det enda ämne som vägglöss inte är resistenta mot. Vid sanering används kiselgur av saneringsföretag. Genom att installera Nattaro Safe ™ i ditt hem får du ett proaktivt skydd mot vägglöss och minskar risken för angrepp och kostsam sanering.

Nattaro Safe™ vägglusskydd köper du hos:

Stick.se (öppnas i nytt fönster)

Anticimex (öppnas i nytt fönster)

 

Tecken på vägglöss och vad man ska göra vid misstanke

Att hyra ut sin bostad kan ibland leda till oväntade problem, som att få in vägglöss efter att hyresgäster bott där. Genom att vara uppmärksam och proaktiv kan du minimera risken för långvariga problem och hålla din bostad trygg och säker.

Inspektera alltid bostaden noggrant efter att en hyresgäst flyttat ut. Kontrollera sängar, madrasser och möbler, särskilt i sprickor och sömmar för att upptäcka problem. Kolla särskilt efter blodfläckar på lakanen eller svarta prickar som kan vara vägglussavföring. Hittar du tecken på vägglöss, håll dig lugn men agera snabbt. Kontakta en professionell skadedjursbekämpare för bedömning och åtgärder.

Tyvärr är enstaka vägglöss extremt svåra att upptäcka, vilket gör att vägglöss snabbt kan bli många och problemet hinner växa sig stort innan du ser tydliga tecken. Ett bra tips för att upptäcka problem tidigt är att placera ut vägglusfällor som hjälper dig att enkelt se om du drabbats.

 

Upptäck vägglöss tidigt med vägglusfälla:

Nattaro Scout™ består av en mekanisk fälla med ett utbytbart bete. Detta bete är tillverkat av en unik blandning av vägglusferomoner som simulerar doften av en vägglusgömma/aggregation (vägglusbo). Doften kommer att locka alla stadier av levande vägglöss som kan finnas i rummet, dvs. honor, hanar och olika stadier av nymfer. Vägglössen kan klättra in i fällan, men inte ut. När de väl är inne är de fångade.

Nattaro Scout™ vägglusfälla köper du hos:

Stick.se (öppnas i nytt fönster)

Anticimex (öppnas i nytt fönster)