Test API

CASE


Preventing bed bugs so all families can have a room

The Ronald McDonald House in Lund hosts families from all over Sweden, Norway and Iceland during the time that their children receive specialist care at Lund University Hospital. All 27 rooms at the home away from home are continuously booked and it is vital that they are all functioning, so no family needs to be turned away.

BLOG


Vägglöss på Stockholm Tunnelbana

Anticimex utförde i veckan en vägglusinspektion för första gången åt Stockholms Länstrafik. Enligt artiklar i bl.a. Aftonbladet lokaliserades det angripna området och sanering utfördes. Vägglössen har troligtvis följt med resenärer som har vägglöss hemma. Detta medför en risk att vägglössen spridit sig genom att de har krupit på andra personer på tunnelbanan. Vägglöss sprids via […]

NEWS


Nattaro Labs AB publishes year-end report for 2023

The biotechnology company Nattaro Labs AB hereby publishes the year-end report for 2023.


Instrument information

Share name
Nattaro Labs
Short name
NATTA
Number of shares
20233624
ISIN Kode
SE0016844534
Order book id
303823
CFI (ISO 10962)
ESVUFR
FISN (ISO 18772)
NATTAROLAB/SH
Ratio value
0,10
First traded
2021-12-10 00:00:00