vägglöss

Vägglöss på Stockholm Tunnelbana

Anticimex utförde i veckan en vägglusinspektion för första gången åt Stockholms Länstrafik. Enligt artiklar i bl.a. Aftonbladet lokaliserades det angripna området och sanering utfördes. Vägglössen har troligtvis följt med resenärer som har vägglöss hemma. Detta medför en risk att vägglössen spridit sig genom att de har krupit på andra personer på tunnelbanan. Vägglöss sprids via textilier, kläder, och bohag och kan själva sprida sig till angränsande bostäder om de förekommer i mycket stora mängder.

Tidig upptäckt av vägglöss avgörande

Nattaro Labs ser en stark efterfrågan på våra produkter framför allt från Frankrike och andra länder som är svårt drabbade av vägglöss. Stockholm riskerar att få exakt samma situation som Paris och London där spridningen sker som ringar på vattnet.
För att stoppa spridningen är det mycket viktigt att så snabbt som möjligt upptäcka vägglöss. Den största faran är att det ofta tar tid att förstå att man blivit drabbad och under tiden har vägglusen möjlighet att föröka sig. När den boende väl börjar märka att man har fått in vägglus- så är det redan ett problem. Med de erfarenheter som vi har från Frankrike och England så är det vår rekommendation att agera förebyggande. Alltså att så snabbt som möjligt få veta om man har vägglöss så de inte hinner etablera sig.

Nattaro Scout indikationsfälla upptäcker angrepp

Anticimex var snabbt på plats på blå linjen i Stockholm och de erbjuder hela Nattaro Labs sortiment. Klicka här för att komma till Nattaro Scout hos Anticimex.

Den produkt vi rekommenderar för snabb upptäckt av vägglöss är Nattaro Scout. Det är en patenterad lockfälla för vägglöss. Lockbetet är framtaget på vårt laboratorium i Medicon Village i Lund och attraherar både honor och hanar. Det unika lockbetet lockar till sig vägglusen som kryper ner i fällan och fastnar där. Därmed är Scout alltså exakt vad det heter, en vaktpost som arbetar dygnet runt. Indikationsfällan ger dig en chans att enkelt kontrollera om det finns vägglöss i ditt hem, fastighet eller verksamhet som t.ex. hotell. Tack vare att du snabbt ser vägglöss i någon av dina fällor så vet du att det är dags att agera. När du väl ser fångst i fällan så måste du agera omgående.

Nattaro Labs – experter på vägglöss sedan 2011

Nattaro Labs är en forskningsbaserad tillverkare som forskat enbart på vägglöss sedan 2011. Vi kan vägglöss och vi vet hur jobbigt det är att drabbas. Av detta skäl har vi tagit fram vår produkter så att du både ska kunna förebygga, förhindra och stoppa ett angrepp. Oavsett om du får angrepp på ditt hem, fastighet eller hotellverksamhet så tar det tid och kan få stora ekonomiska konsekvenser. Vi har stor erfarenhet och kommer gärna ut och hjälper verksamheter med rådgivning och produktförslag.
Du får gärna kontakta oss om du har frågor! Vi är här för att hjälpa dig!